Η «πέτρα φίδι» 

Advertisement

Οφιόλιθος είναι πέτρωμα που έχει πάρει το όνομα από τις λέξεις πέτρα- φίδι, εξαιτίας του συνήθως πράσινου χρώματος που έχουν τα πετρώματα που τους αποτελούν (σερπεντινίτες κά).

Η παραπάνω φωτογραφία προέρχεται από την Κύπρο και δείχνει το οφιολιθικό τμήμα του Τροόδους, που είναι

ένα τμήμα του ωκεάνιου φλοιού που δημιουργήθηκε περίπου 92 εκατομμύρια χρόνια πριν σε αυτό που ήταν τότε o Ωκεανός της Τηθύος. Στην ουσία, η κορυφή της τρέχουσας οροσειράς του Τροόδους σχηματίστηκε 8.000 μέτρα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. Αυτό το οφιολιθικό σύμπλεγμα αργότερα ανυψώθηκε, μέσω πολύπλοκων γεωλογικών διεργασιών, πάνω από 2.000 μέτρα από το επίπεδο της θάλασσας.

Με την πάροδο των αιώνων, η διάβρωση παρεμβαίνει στην ανύψωση της οροσειράς Τροόδους – το υψηλότερο σημείο σήμερα είναι περίπου 1.950 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Τα οφιολιθικά πετρώματα θεωρούνται υπόλειμμα του ωκεάνιου πυθμένα και του υποκείμενου ανώτερου μανδύα. Τα πετρώματα αυτά ανήλθαν στην επιφάνεια στις θέσεις διάνοιξης των ωκεάνιων πλακών. Ο οφιολιθικός σχηματισμός του Τροόδους αποτελείται από βασικές και υπερβασικές μαξιλαροειδείς «pillow» λάβες.

Η οροσειρά του Τροόδους είναι, γεωλογικά, ένας οφιόλιθος. Ο όρος «οφιόλιθος» χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει μια ομάδα πυριγενών πετρωμάτων, από τα οποία αποτελείται ο ωκεάνιος φλοιός. Οι «pillow» λάβες είναι τα σκούρα ιζήματα .

Τα ιζήματα αυτά είναι πλούσια σε οξείδια του σιδήρου  και μαγγανίου είναι παρόμοια με τα πλούσια σε σίδηρο ιζήματα, που βρίσκονται στις πλαγιές των μεσοωκεάνιων ράχεων των σημερινών ωκεανών. Η γένεσή τους οφείλεται σε υποθαλάσσια θερμά διαλύματα, πλούσια σε σίδηρο και  μαγγάνιο,  που διαστρώθηκαν  στο θαλάσσιο πυθμένα

Πηγή

Advertisement