Τι συμβαίνει όταν το ανθρώπινο σώμα εκτίθεται σε ακτινοβολία;

Η ιονίζουσα ακτινοβολία συνδέεται με βλάβες στο DNA και άλλες βασικές μοριακές δομές στα κύτταρα των ιστών και των οργάνων του ανθρώπινου σώματος

Advertisement

Υπάρχουν γύρω μας φυσικές και τεχνητές πηγές ακτινοβολίας και μάλιστα ορισμένες από αυτές είναι χρήσιμες και απαραίτητες, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στον τομέα της Ιατρικής.

Μια πηγή ακτινοβολίας που όλοι γνωρίζουμε είναι ο ιατρικός εξοπλισμός της ακτινογραφίας και της μαγνητικής τομογραφίας.

Ποιες είναι οι βασικότερες πηγές ακτινοβολίας γύρω μας και τι συμβαίνει όταν το ανθρώπινο σώμα εκτίθεται σε καθεμιά από αυτές;

Μορφές και πηγές ακτινοβολίας
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου το 80% της ακτινοβολίας στην οποία εκτίθεται ο άνθρωπος σε ετήσια βάση προέρχεται από φυσικές πηγές, επίγειες ή συμπαντικές.

Πρόκειται για ιονίζουσα ακτινοβολία από ραδιενεργά υλικά που βρίσκονται στο περιβάλλον, όπως το Ραδόνιο, ή από ηλιακή και κοσμική ακτινοβολία. Ιονίζουσα ακτινοβολία απελευθερώνεται επίσης από διαδικασίες όπως οι ιατρικές εξετάσεις, η εξόρυξη άνθρακα και πετρελαίου αλλά και οι πυρηνικές δοκιμές.

Η ιονίζουσα ακτινοβολία συνδέεται με βλάβες στο DNA και άλλες βασικές μοριακές δομές στα κύτταρα των ιστών και των οργάνων του ανθρώπινου σώματος.

The radiation icon. Radiation symbol. Flat Vector illustration

Επίπεδα ασφαλούς έκθεσης
Οι περισσότεροι επίσημοι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προάσπισης της δημόσιας υγείας, όπως τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH), συμφωνούν ότι η έκθεση στην ακτινοβολία δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής ούτε στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα.

Ωστόσο, ο μέσος άνθρωπος δεν εκτίθεται καθημερινά και για πολλά χρόνια σε υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας. Μάλιστα, η τυπική καθημερινή έκθεση στα διάφορα είδη ακτινοβολίας δεν «καταγράφεται» καν από τον ανθρώπινο οργανισμό.

Η επίδραση της ακτινοβολίας στο σώμα υπολογίζεται σε μονάδες Sievert (Sv). Απλές καθημερινές δραστηριότητες συνεπάγονται έκθεση από 0,05 microsievert (1 μSv = 0,000001 Sv) έως 40 microsievert, ποσά πολύ μικρότερα από αυτά που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ενδεχομένως απειλή για την υγεία.

Σε περίπτωση έκθεσης λόγω μεμονωμένου συμβάντος, όπως μια πυρηνική έκρηξη, αρνητικές επιπτώσεις διαπιστώνονται στο 1 Sv. Ο θάνατος είναι πιθανός στα 4 Sv χωρίς άμεση ιατρική παρέμβαση και βέβαιος στα 8 Sv, τα οποία θεωρούνται ποσά ασύλληπτα για το μέσο άνθρωπο.

Πηγή: onmed.gr

Advertisement